Activitat adreçada a dones majors de 16 anys i sense límit d’edat.
Dimarts de 19h. a 20h.
Sala Terrabastall de somnis del C.C. Soledat Sans Serafini

Gimnàstica de manteniment i jocs esportius amb l’objectiu de conservar i millorar la condició física i a la vegada possibilitar la conciliació familiar. Donem la possibilitat d’assistir amb els vostres infants, que poden entretenir-se en el racó infantil de l’espai on es fa l’activitat o participar en els jocs.

El preu per a sòcies és de 27,5€ al mes i per a no sòcies és de 32€ al mes. (El pagament es farà quadrimestral)

Per poder obrir grup han de ser mínim 6 persones.

Les dates són:

SETEMBRE 3 / 10 / 17
OCTUBRE 1 / 8 / 15 / 22 /29
NOVEMBRE 5 / 12 / 19 / 26
DESEMBRE 3 / 10 / 17

Les sessions no són recuperables, intercanviables i no es tornen els diners. Un cop iniciat el quadrimestre, es tancaran les inscripcions a no ser que el grup estigui a una capacitat inferior del 50%.